Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact      Nahoru-Top

Kronebox - o nás
Boxer kennel - about us

Klikr trénink nás baví... >>>
Show
Náš vztah k plemenu boxer jednoduše vystihuje naše motto: 
U NÁS DOMA SE S NAŠIMI BOXERY NENUDÍME, ŽIJEME S NIMI.
Boxer je pro nás plnohodnotný člen naší rodiny. Jaký je boxer? - společník s mimikou klauna - hravý a aktivní po celý svůj život - dobrý ochránce své rodiny - vyzařuje elegancí a respektem
Chov plemene Německý boxer nám přináší radost již po několik let – je to plemeno s úžasnou povahou, temperamentem a láskou k lidem. 

V chovu se snažíme o spojení jedinců, u kterých je předpoklad předávání vyrovnaných povah a kvalitního exteriéru, 
jenž je určen standardem plemene. Hledíme také na zdravotní vyšetření obou rodičů – povinná (určená chovatelským klubem) 
- spondylóza i další nepovinná – dysplazie kyčlí, popř. ramenních kloubů či vyšetření srdce. (Spondylóza )
Štěňátka odchováváme ve speciálně k tomuto účelu vybaveném  prostoru (porodnici), v které mají optimální podmínky 
pro svůj přirozený vývoj, kde je s nimi také jejich matka a kde získávají počáteční  socializaci v rodinném prostředí.

Máme radost, když si mohou od nás noví majitele odnést zdravá, temperamentní štěňátka, která mají předpoklady 
vyrůst v ušlechtilého standardního boxera. A pokud se později aktivně věnují výcviku či výstavám o to víc nás těší jejich úspěchy. 
(Casmir Lakronebox )

Těší nás, že můžeme svými aktivitami přispět k rozvoji tohoto úžasného plemene a předávat  tuto radost dalším lidem. 
(FEJETON od našeho "nového" majitele - Zamyšlení mladého boxerkáře )

Zkušenosti, které jsme v minulosti získali a i nadále  získáváme s boxery, ať z domácího prostředí, či výstavních 
nebo sportovních aktivit rádi předáváme novým majitelům štěňátek. 
Můžete se od nás např. dozvědět, jak lze pozitivně vychovávat hravého boxera, co se musíte oba naučit, než půjdete na výstavu, 
co je to zkouška chovnosti....Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky, na kterých je dokumentován  "náš život" s boxery. 
Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti, pokud plánujete rozšířit vaši rodinu o společníka – boxera. (Kontakt )

Blanka a Petr
Kronebox
Show plot

Jsme členy Boxerklubu ČR

Víte, že ...  
 
Klub chovatelů boxera byl založen několika nadšenci na podzim roku 1926.

V roce 1927 začal v klubu pravý kynologický život příchodem akademického malíře mistra Alfreda Justitze, který byl zvolen správcem chovu. 
Říkalo se o něm: "Jestliže se nestará o boxery, pak snad maluje." Jeho velké znalosti kynologické a genetické, jeho umělecký krasocit a 
jeho znalosti anatomické, velkou měrou přispěly k propěstování elegantních a účelných linií dnešního boxera. Justitz vedl také knihu původů 
a velmi svědomitě a nekompromisně činil záznamy o každém jedinci, který měl býti do knihy zapsán. Za éry Justitzovy doznal klub značného 
vzestupu a zaujímal čestné místo v tehdejší kynologii.

Justitz pro klub vykonal velmi mnoho. Přivedl do klubu četné své přátele z kruhů uměleckých. Rozdal jim celý vrh štěňat ze své stanice 
"de la Palette", budil u nich zájem o boxera a přinutil je ku práci ve prospěch klubu. 
Mezi nimi byl národní umělec a spisovatel Dr. František Langer, akademický malíř mistr Emil Filla, redaktor K. Z. Klíma, 
spisovatel Eduard Bass, profesor Dr. Emil Zikmund, továrník Pantoflíček, kanovník kapituly vyšehradské p. Alois Tomášek a mnoho jiných. 
Justitz věnoval klubu i svoji uměleckou práci. Zhotovil diplom a uskutečnil jeho vydání, provedl uměleckou plaketu hlavy boxera v kruhu, 
ze které zhotoveny byly ve státní mincovně v Kremnici klubovní medaile, vymodeloval sošku boxera, která byla pálena v majolice v 10 exempářích 
a také zhotovena v bronzu u firmy Anýž. Bylo to tehdy radostné a veliké vypětí klubu, který doznal značných úspěchů nejen na poli kynologickém, 
ale i po stránce společenské byl na jednom z předních míst.

V roce 1936 byl vydán první svazek knihy původu.