Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact     
Bonitace

Bonitace se mohou zúčastnit jedinci, kteří jsou 
zařazeni do chovu, 
na speciální nebo klubové výstavě ve třídě dospělých získali ocenění "výborný", 
mají složenou zkoušku z výkonu (ZV, ZVV, IPO, VPG /SchH/, 
úspěšně absolvovali vytrvalostní zkoušku 
pořádanou Boxerklubem ČR, a spondylóza je vyhodnocena maximálně stupněm 2. 
Doklady o splnění podmínek opravňujících k účasti na bonitaci je povinen majitel 
zaslat pořadateli společně s přihláškou nejpozději do 1 týdne před konáním akce. 
Součástí dokladů je i veterinární potvrzení o případném úrazu zubů.

Každý jedinec bude posouzen kompletně (povaha a exteriér), obdrží originál 
posudkového listu (náležitě vyplněný 
a podepsaný členy bonitační komise) a zápis o výsledku do výkonnostního a 
výstavního průkazu psa/feny. 
Vyhodnocení každého jedince se provede okamžitě po jeho předvedení (před diváky). 
Přesto, že chovný jedinec má z výstavy ve třídě dospělých ocenění výborný, ale 
jeho exteriérové kvality budou mít 
některý z hrubších nedostatků, nemusí být jedinec do výběrového chovu zařazen. 
Hrubšími nedostatky se rozumí zejména: nevybarvené spojivky jednostranně i 
oboustranně, depigmentace nosní houby, 
světlé oko, asymetrie skusu, slabě vyvinutý chrup + větší množství drobnějších 
vad, které narušují celkový vzhled boxera 
(záleží na posouzení rozhodčího), psi i feny 1 cm nad horní hranicí standardní 
výšky, feny pod 54 cm a psi pod 58 cm výšky. 
Rozhodčí je v tomto případě povinen vyhotovit písemný posudek (jako na výstavě) 
se zdůvodněním nedostatků, pro které nebyl jedinec zařazen.. Tento jedinec se 
nemůže dalších výběrových 
bonitací zúčastnit.

Jedinci, kteří úspěšně složí bonitaci s povahovou známkou 4, 5, 6, 
budou zařazeni do výběrového chovu do konce chovnosti.

Bonitaci splní pouze ten jedinec, který obdrží známku z povahy 4, 5 nebo 6.

Pokud jedinec nesplní podmínky pro udělení známky 4, 5 nebo 6, nebude mu známka 
z povahy zadána a bude hodnocen nezařazen. 
V tomto případě může 1x bonitaci opakovat.

Pokud se výběrové bonitace zúčastní pes s vyřazujícími vadami u zubů, nebude pes 
do výběrového chovu zařazen.

Prováděcí pokyny k bonitaci:

Psovod se psem upoutaným na vodítku vstoupí na vyzvání do určeného prostoru a 
zaujme základní postoj. 
Na pokyn rozhodčího jde psovod s upoutaným psem 20 - 30 kroků a provede za 
pochodu vlevo, nebo vpravo v bok. 
Pokračuje dalších 15 - 20 kroků, provede za pochodu čelem vzad a zaujme opět 
základní postoj. 
Odepne psa z vodítka a tu samou trasu absolvuje zpět se psem u nohy bez vodítka. 
Po příchodu do výchozího místa za pochodu provede čelem vzad a zaujme základní 
postoj. Upoutá psa na vodítko a odchází se psem k posouzení exteriéru. 
Na pokyn rozhodčího pověřená osoba vystřelí 1x při chůzi na vodítku a 1x při 
chůzi bez vodítka. 
Při podezření z reakce na střelbu může rozhodčí nechat střelbu opakovat. 
Střílí se pistolí ráže 6 - 9 mm nejméně 20 metrů od psa. 
Pokud se pes od psovoda vzdálí a psovod jej nepřivolá, nebo pes negativně reaguje 
na střelbu, je z bonitace odvolán.

Komise provede kontrolu tetovacího čísla, u čipovaného jedince číslo čipu, vážení, 
měření, prohlídku chrupu 
a posouzení exteriéru a hodnotí i chování předváděného jedince. Figurant se mezi 
tím přesune do úkrytu tak, aby nebyl psem pozorován.

Po skončení posuzování exteriéru odchází psovod s upoutaným psem po určené trase 
k úkrytu figuranta 
(úkrytem jsou zástěny minimálně 4 na ploše) vzdálenému minimálně 25 m od místa 
posuzování exteriéru. 
Po přiblížení psovoda se psem na 15 m od úkrytu zaútočí figurant na psovoda. 
Křikem a máváním obušku se snaží odradit psa od zákroku. 
Psovod při spatření figuranta okamžitě pouští vodítko a dává psu povel k zákroku. 
Pes nesmí být předem drážděn a upozorňován na chystaný přepad.

Po skončeném zákroku zůstává psovod se psem v prostoru vymezeném značkou a 
figurant odbíhá do vzdálenosti 80 m (určeno značkou). 
Ve vzdálenosti 80 m figurant kluše na místě a rozhodčí dává pokyn k vypuštění psa. 
Je-li pes na značce 30 m, figurant se otáčí a zaútočí na psa. Po vypuštění psa 
ho psovod následuje. 
Provede-li pes zákus do ochranného rukávu, dostane dvě rány obuškem do krajiny 
hřbetu. V případě, že nedojde k zákusu, bude pes figurantem vytlačován do doby, 
než rozhodčí ukončí boj.

Po úspěšném provedení zákroku psovod upoutá psa na vodítko a vyčká, až figurant 
odejde do nejbližší zástěny (úkrytu). Na povel rozhodčího odchází psovod s 
upoutaným psem do skupinky osob (min. 4 osoby), kterou pomalým krokem 2x projde. 
Skupinka osob bude stát nebo se pomalu pohybovat - osoby cca 1 m od sebe - a 
musí umožnit psovodovi se psem dostatečný průchod skupinou. 
Skupina bude stát v prostoru, kde se provádělo posuzování exteriéru. Ve skupině 
mohou být členové bonitační komise. 
Pes nesmí pomocníky ve skupině napadat, být agresivní, ani projevovat nejistotu 
(nervozitu). Chování psa ve skupince ovlivňuje známku z povahy.

Hodnocení povahy při při bonitaci

PK4 - Při posuzování exteriéru hůře ovladatelný s náznaky útočnosti vůči posuzovateli. 
Výstřely registruje se známkou vzrušení. Při obraně psovoda ihned tvrdě zasahuje, 
neochotně pouští. Při kontrolním výkonu figuranta plnou rychlostí pronásleduje, 
bez váhání tvrdě zakusuje, nereaguje na údery prutem, nerad pouští, po zákroku 
těžko zklidnitelný.

PK5 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. 
Při obraně psovoda ihned aktivně zasahuje, dobrý zákus, na povel pouští. 
Při protiútoku plnou rychlostí pronásleduje figuranta, bez váhání provede zákus, 
nereaguje na údery, ovladatelný.

PK6 - Při posuzování exteriéru sebevědomý, ovladatelný, k výstřelům netečný. 
Při obraně psovoda méně důrazný. Při kontrolním výkonu ochotně pronásleduje 
figuranta, zákus méně pevný, příp. překusuje, na údery nereaguje.