Aktuálně-News     Naši boxeři-Our boxers     Štěňata-Welpen-Puppies     Galerie-Gallery     Odkazy-Links     Kontakty-Contact

SLOVENSKÝ JUNIOR ŠAMPION
Řád pro udělování titulu
Titul Slovenský šampión krásy mladých sa udeľuje:

1. Ak pes alebo suka získali 3x CAJC, minimálne od dvoch rozhodcov. 

2. Ak jeden z troch potrebných CAJC bol udelený na medzinárodnej výstave s udeľovaním CACIB. 

3. Jeden z troch potrebných CAJC sa môže nahradiť jedným CAC, ak ho získal pes vo veku 
do 24 mesiacov. Tento CAC sa už nemôže započítať do CAC potrebných pre udelenie Slovenského šampióna krásy. 

4. Slovenský šampión krásy mladých neoprávňuje pre zaradenie psa alebo suky do triedy šampiónov. 
Uvádza sa v preukaze o pôvode psa. Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CAJC: 

1. CAJC sa môže udeľovať len na výstavách organizovaných pod záštitou SKJ, na ktorých sa udeľuje CAC. 

2. CAJC sa udeľuje v triede mladých osobitne psom a sukám. 

3. CAJC sa môže udeliť len psovi a suke oceneným V1. 

4. Navrhnúť psa alebo suku na CAJC môže len rozhodca oficiálne delegovaný na výstavu. 

CAJC nie je nárokovateľný a udeľuje sa len pri mimoriadnych kvalitách psa alebo suky. 
KV